V A N D P O S T E N

Senest opdateret 31/5-2022
(se 1963, 1967 og 1969)

Gennem mange år var Vandposten et medlemsblad for Kong Volmer Søtrop i Vordingborg, som udkom typisk en gang om måneden, når det gik godt, og til andre tider var der langt imellem udgivelserne.
Det er ikke alt, der er til at læse (og heller ikke alt er værd at læse), originalerne er ofte meget svage i tryksværten.
Henrik Storm og Leif Nørskov har indskannet gamle numre.

Hidtil er disse årgange tilgængelige:

1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

For historie-nørderne er disse "Forhandlingsprotokoller" nok af interesse:

NB: De fylder 3-400 MB!

NB: Manglende numre kan skyldes, 1) at de endnu ikke er skannet, 2) at de mangler i arkivet, eller 3) at de aldrig blev udgivet.

1957 (første årgang)

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 2003 2004 2005 2006 (sidste årgang ?) NB:
Sig venligst til, hvis I opdager fejl eller mangler. Og hvis nogen skulle ligge inde med nogle af de manglende numre, vil vi naturligvis gerne låne dem.


A R K I V

Takket være Henrik Storms store anstrengelser med skanning kan vi nu bladre i gamle daggbøger og optegnelser. Se http://www.kongvolmers.dk/arkiv.


G N I S T E N

Landspejderne (1. Kong Volmer Trop) havde også et medlemsblad, "Gnisten". Her er et par numre, hvori søspejderne også kommer til orde:

1950

Man bemærker en ganske anden trykkekvalitet end den fra Vandposten.

Henrik Storm er ved at opbygge et helt arkiv af Gnisten her: https://1drv.ms/f/s!AoqliMaYq9XapHXqjBwO9j0NaJpu Ved lejlighed vil også det blive tilgængeligt på kongvolmers.dk serveren.